Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

19.06.2017

Biedrība "Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija" īsteno projektu "DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE"

 

Biedrība "Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija" īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu " DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Projekta iesniedzējs Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir nozares vadošo uzņēmumu apvienojošā asociācija, tā ir identificējusi nozares uzņēmumu potenciālu un izaugsmes iespējas gan vietējā gan eksporta tirgos, tādēļ tiek dibināts “Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris”, ar mērķi veicināt poligrāfijas un papīra ražošanas nozares komersantu un izglītības institūciju sadarbību, veicināt nozares un komersantu konkurētspējas paaugstināšanu, eksporta apjomu pieaugumu, inovatīvu tehnoloģiju un jaunu augstas pievienotās vērtības produktu veidošanos nozarē.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 486 982,00 euro, no kurām 413 934,70 veido ERAF finansējums.

Projekta mērķis ir veicināt poligrāfijas un saistīto nozaru komersantu sadarbību ar pētniecības institūcijām kā arī savā starpā, nodrošināt izglītības un zināšanu pārnesi, veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu, jaunu eksporta tirgu apgūšanu, palielināt eksporta apjomu, tādējādi palielinot nozares uzņēmumu konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros paredzēts arī darbs skolās, nozares popularizēšanas nolūkos, ar mērķi palielināt nozarei aktuālajās specialitātēs studējošo skaitu, jaunu kvalificētu speciālistu skaita palielināšanai.

Poligrāfijas, izdevējdarbības un ar tām saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties Drukas un mediju klastera pasākumos projekta ietvaros.

 

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv

T. +371 67282447

 

 

 

扑鱼 JDB电子 isb电子 WG棋牌 KA电子 扑鱼