Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Ziņas 

18.06.2018

Projekta "DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" īstenošanas aktualitātes

Biedrība "Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija" īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu " DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE" (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (Aprīlis`18 – Jūnijs`18):

 

-          Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu uz izstādi Free From Functional Food Expo 2018. Šī bija sestā starptautiskā izstāde, kas ir piesaistījusi vadošos pasaules pārtikas un pārtikas iepakojuma ražotājus, tai skaitā uzņēmumus, kas strādā ar bezglutēna produktiem vegānu produktiem un citām specifiskām pārtikas produktu jomām. Brauciena dalībnieki bija izvirzījuši sekojošus mērķus: - tikties ar potenciālajiem klientiem un veikt ar tiem pārrunas par komersantu jaunajiem eksporta produktiem;  - uzzināt jaunākās tendences pārtikas iepakojuma nozarē; - veicināt jaunus sadarbības un eksporta veicināšanas projektus; - nostiprināt ilgtermiņa sadarbību jaunu produktu izstrādē ar ārvalstu partneriem (tai skaitā kartona iepakojums pārtikas produktiem).

-          Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu uz PacTec Helsinki ar mērķi piedalīties tikšanās ar potenciālajiem klientiem, semināros, sadarbības un jaunu eksporta projektu veicināšanas pasākumos, kā arī jaunu produktu (kartona iepakojums) izstrādes ilgtermiņa sadarbības nostiprināšanai.

-          Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu ar mērķi apmeklēt poligrāfijas iekārtu, tehnoloģiju un materiālu izstādi "Print4All", kuras ietvaros notika tikšanās ar iekārtu un materiālu ražotājiem, iepazīšanās ar nozares inovācijām, informācijas, kas noderīga klastera dalībniekiem iegūšana. Notika arī dalība Itālijas Tirdzniecības aģentūras pasākumos iespiedindustrijas nozares speciālistiem.

-          Noslēdzies pētījums par teksta satura izkārtojuma metodiku pārejai no drukātas uz elektronisku vidi. Jauna pakalpojuma izstrādes potenciāla noteikšana.

 

 

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv

T. +371 67282447