Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Statistika 

 

Apskatīt prezentāciju!

 

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas
īss nozares statistikas apkopojums uz 01.06.2010
 
1.      Nozares kopējais apjoms pa gadiem
 
Gads
Nozares apgrozījums, milj. LVL
Pieagums pret iepriekšējo gadu
1997
24.5
 
1998
36
46.9%
1999
38
5.6%
2000
43
13.2%
2001
47
9.3%
2002
60
27.7%
2003
65
8.3%
2004
69
6.2%
2005
85
23.2%
2006
90
5.9%
2007
100
11.1%
2008
110
10.0%
2009
95
-13.7%
2010 gada prognoze
105
16.7%
Vidējā nozares izaugsme pa gadiem no 1997 gada
 
12.4%
 
 
2010. gadā  ar piesardzīgu optimismu tiek prognozēts 15-20% nozares izaugums.


2.      Iespiedprodukcijas sadalījums pa tirgus segmentiem
 
 

Produkts
2002.gads
2005.gads
2009.gads
%
milj.
LVL
%
milj.
LVL
%
milj.
LVL
Avīzes
15.0%
9
11.8%
10
8.5%
8
Žurnāli
20.0%
12
16.5%
14
11%
10.5
Grāmatas
16.7%
10
12.9%
11
18.9%
18
Reklāma
20.0%
12
21.2%
18
18.9%
18
 Citi darbi
3.3%
2
8.2%
7
6.8%
6.5
Etiķetes un iepakojums
25.0%
15
29.4%
25
35.9%
34

 
 
 
2010. gadā avīžu un reklāmas segmentos sagaidāms neliels kritums, savukārt žurnālu, grāmatu un etiķešu, iepakojuma sektoros tiek prognozēts pieaugums.
 


3.      Nozares eksports
 

Gads
Eksporta īpatsvars kopējā saražotās produkcijas apjomā, %
2008
38.0%
2009
50.5%
2010 gada prognoze
54.0%

 
Eksporta sadalījums pa produktu grupām
 

Produkts
Eksporta īpatsvars produkta grupā
milj. LVL
%
Avīzes
0.5
6%
Žurnāli
4.4
43%
Grāmatas
12.5
69.5
Reklāma
2.5
14%
Citi darbi
5.0
76%
Etiķetes, iepakojums
23.0
68%
Kopā
48.0
50.5

 
Nozare ir pierādījusi savu eksportspēju un savu attīstību šobrīd pamatā balsta uz eksporta apjomu pieaugumu. Latvijas tirgus pagaidām vēl nav devis skaidrus atlabšanas signālus.